UTW - Zakończenie roku akademickiego 2016/2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

05
07.2017

27 czerwca warecki Uniwersytet Trzeciego Wiek  w ramach ostatniego semestralnego wykładu wyjechał na wycieczkę szlakiem Jana Kochanowskiego. Grupa studentów odwiedziła Sycynę,  Zwoleń i Czarnolas.

W wycieczce wzięło udział 20 osób.  Naszym  przewodnikiem  był  Dyrektor CeSiR Marian Górski, który pochodzi ze Zwolenia i dobrze zna tamtejsze  tereny. Oprowadzał nas po znajomych dla siebie miejscach i podzielił swoją wiedzą.

Pierwszym punktem wycieczki była Sycyna – miejsce narodzin wybitnego poety okresu Renesansu. Zwiedziliśmy tam piękny park i zapoznaliśmy się z zarysem graficznym dawniejszego dworu.  Następnie pojechaliśmy trochę dalej, by wśród rozkołysanych zbóż zobaczyć  zabytkowy obelisk. Obelisk to kolumna z czerwonego piaskowca zwieńczona czworoboczną głowicą, przypominająca przydrożne kapliczki. Ma charakter wotywny, wystawiono go w podzięce Bogu za szczęśliwy powrót spod Chocimia, gdzie w 1621 r. (taka data widnieje na trzonie kolumny)  Polacy pod wodzą hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza skutecznie oparli się nawale tureckiej. Uczestnikiem bohaterskiej obrony twierdzy chocimskiej był Mikołaj Kochanowski, bratanek poety Jana. To on ufundował obelisk dla upamiętnienia świetnego zwycięstwa.

Następnym punktem na szlaku był Zwoleń. To tu w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  jest wyjątkowe miejsce – kaplica Kochanowskich zwana też kaplicą Św. Franciszka. Na jej ścianach umieszczono epitafia:  samego Jana z Czarnolasu, rodziców poety oraz twórcy kaplicy. Zabytek ma nieocenioną wartość - płaskorzeźba na tablicy jest jedynym znanym nam wizerunkiem Jana Kochanowskiego powstałym w jego epoce. Pod posadzką  znajduje się krypta z marmurowym sarkofagiem Jana i jego rodziny.  Dalsze nasze kroki zostały skierowane do Muzeum Regionalnego, gdzie główny dział poświęcono Janowi Kochanowskiemu oraz cennym pamiątką  ze zwoleńskiej fary.

Postać Jana Kochanowskiego kojarzy nam się jednak najbardziej z nazwą Czarnolas. I tam następnie udaliśmy się, aby pogłębić naszą wiedzę o wielkim humaniście wyprzedzającym czasy, w których tworzył. W rozległym parku pośród pól w Muzeum poświęconemu Mistrzowi Janowi Kochanowskiemu, który wprowadził polską literaturę do literatury europejskiej  - zatrzymaliśmy się na chwilę, aby poczuć klimat tamtych czasów … Zwiedzając muzeum obejrzeliśmy eksponaty obrazujące koleje życia poety,  jego  twórczość i unikatowe dzieła. Zaczytywaliśmy się w znane nam z czasów młodzieńczych fraszki :
"Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli."   
czy "Gościu, siądź pod mym liściem…"
Spacer po czarnoleskim parku z obowiązkowym przystankiem tam, gdzie rosła słynna lipa zakończył naszą wizytę u gościnnego poety.

 W drodze powrotnej czekała nas jeszcze ważna uroczystość – wręczenie dyplomów ukończenia roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku . Każdy otrzymał z rąk  dyr. CeSiR Mariana Górskiego i koordynatorki Grażyny Jagiełło cenzurkę na następny semestr.  Na zakończenie jeszcze degustacja przygotowanych przez studentów pyszności i pełni wrażeń, i bogatsi o nową wiedze wracaliśmy do Warki. A już od września zaczynamy dalszą pilną naukę !

 UTW Warka

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie