Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

AEROBIC

02
09.2015

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego

DYREKTOR CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WARCE OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA WYNAJEM
pomieszczenia na działalność gastronomiczną znajdującego  się w budynku Krytej Pływalni ,,Olimpic’’  Centrum Sportu i Rekreacji

01
09.2015

Czytaj więcej o: Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego

KICKBOXING w CeSiR

plakat kickboxing warka - na stronę

01
09.2015

BOKWA

BOKWA

01
09.2015

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego

DYREKTOR CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WARCE
OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT   NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
znajdującego  się  w budynku Centrum Sportu i Rekreacji  przy
ul. Warszawskiej 45  z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną

Lokal jest własnością Gminy Warka, CeSiR jest zarządcą obiektu.Powierzchnia lokalu wynosi 148 m2 , stawka  wywoławcza czynszu za 1 m2  powierzchni użytkowej  wynosi – 35,00 zł netto. Minimalna miesięczna kwota najmu wynosi 5180,00 zł netto.

Pomieszczenia lokalu będące przedmiotem konkursu wymagają remontu i przystosowania do rodzaju planowanej  działalności, wszelkie koszty z tym związane Najemca pokrywa z własnych środków. Częściowy zwrot nakładów  poniesionych przez Najemcę może nastąpić w trakcie trwania umowy poprzez  dokonywanie potrąceń z kwoty czynszu. Umowa może zostać zawarta na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Centrum Sportu i Rekreacji dysponuje projektem technicznym lokalu gastronomicznego, który może nieodpłatnie przekazać Najemcy.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą oferenta, adresem i numerem telefonu. Na kopercie umieszcza się napis:
„OFERTA KONKURSOWA – NR SPRAWY FK.3310.6.2015
WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 45’’

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 22 września 2015 r. do godz. 16.00. Oferty można składać w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji pokój nr 67, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 16.00, lub przesłać pocztą operatora publicznego, decyduje data wpływu do CeSiR.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2015  r. o godz.10.00

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy:www.warka.pl, na stronie CeSiR: www.cesir.warka.pl oraz w sekretariacie CeSiR w Warce, ul. Warszawska 45, pok.nr 67

Codziennie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 -16.00 można oglądać lokal będący przedmiotem konkursu i zapoznać się z projektem przebudowy lokalu.
Szczegółowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu – 48 667 24 74 osoby do kontaktu:  Małgorzata Taraszewska – kom. 500 230 677,
Robert Szczepaniak        –  kom. 500 330 236

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce
/-/ Marian Górski

Do pobrania:
 FORMULARZ OFERTOWY – FK.3310.6.2015
OŚWIADCZENIE do formularza ofertowego 

Do wglądu:
Regulamin konkursu ofert FK.3310.6.2015
WNIOSEK O WYCOFANIE OFERTY
WZÓR UMOWY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

26
08.2015